Life centar posvećen ženi

Jedan od ciljeva New Life centra je razvijanje svesnosti žena o potrebi ličnog razvoja, osmišljavanje programa koji omogućavaju kvalitetniji život, edukacija žene o zdravom načinu života (pravilna ishrana, vežbanje, upravljanje stresom) i uključivanje u programe edukacije i razvoja žena.

Radi ostvarivanja ciljeva New Life centar:

  1. besplatno organizuje Dan za Vas Dan kao jedinstven i javno prepoznat događaj, osmišljen prema autorskom konceptu Dragane Jovanović, regionalnog health, life & business coacha i lidera u području ličnog razvoja;
  2. objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na edukaciju i razvoj svesnosti. Knjige Sreća je u nama i Uspeh je u nama – čarobna kutija alata za lični razvoj Dragane Jovanović u izdanju izdavačke kuće Laguna daju alate ženama da se lično razvijaju;
  3. organizuje stručne timove iz oblasti joge, rekreacije i ličnog razvoja za rad na edukaciji žena o zdravom načinu života
  4. sarađuje sa svim društvenim subjektima koji se bave istom problematikom.

 

AVIVA METODA 1 (2)POSEBNI PROGRAMI
AVIVA METODA

JOGA i PILATES ZA TRUDNICE (2)POSEBNI PROGRAMI
PRENATAL YOGA I PILATES

Copyright by Old TomCat